Huvudmeny

Masterutbildning i textilteknik

120 hp, heltid 100%

Välkommen till masterutbildningen i textilteknik!

Som ny student är du välkommen till en utbildning som är utformat för att du ska utveckla den vetenskapliga förståelsen av olika processer och metoder, samtidigt som du tillämpar dem analytiskt och praktiskt för att självständigt lösa specifika tekniska problem med miljö, företagande och etik i åtanke, förutom att förstärka och vidareutveckla ett tekniskt intresse.

/Anders Persson, utbildningsansvarig

Schema

Se schema. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TATEX
Programtillfälleskod: TATEX15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Anders Persson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Fiberteknik I
AT21FT
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D27H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Fiberteknik II
52FK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D35H5
Typ Obl.
Period 28 dec - 17 jan
Polymerteknik
52PT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D23H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ytkemi och kemisk behandling
52YK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D31H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 27 dec

Våren 2016

Textil konstruktion och produktutveckling
52KP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A47V6
Typ Obl.
Period 15 feb - 27 mar
Textilt management
51TM10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A49V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Textilteknologi
52TK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A50V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Vetenskaplig metodik och kommunikation för MSc
52VM10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A46V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 28 feb

Hösten 2016

Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M36H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Smarta textilier
52SX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2017

Examensarbete i textilteknik
AT2ET1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T29V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun