Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: GANES
Programtillfälleskod: GANES15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Biträdande programansvarig Lena Hedegärd
Programansvarig Thomas Eriksson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev Anestesiutb. och kursen Anestesiologi.pdf
Välkomstbrev Anestesiutb. och kursen Perioperativ inriktn anestesisjukv. 1.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Akutmedicin
62KA02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F27H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Anestesiologi
62NA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F33H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 29 nov
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1
62NP11
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F32H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan
Vetenskaplig teori och metod
62KT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F31H5
Typ Obl.
Period 30 nov - 17 jan

Våren 2016

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård
62NX02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B39V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun
Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2
62NP23
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B38V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun

Såhär hittar du schema till utbildningen:

  1. www.hb.se
  2. Gå till: Student 
  3. Schema
  4. Program, välj Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp (GANES)
  5. Klicka på länken Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård , 60 hp startår 2015 (GANES15h)

 

Observera att det kan ske ändringar i schemat.