Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev DSK helfart HT15.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F40H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan
Folkhälsa och folkhälsoarbete
62DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F37H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 8 nov
Ledarskap och vårdutveckling
62DL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F39H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsa
62DB02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B24V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
62DÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B26V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 5 jun

Hösten 2016

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
62DX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Såhär hittar du schema till utbildningen:

  1. www.hb.se
  2. Gå till: Student 
  3. Schema
  4. Program, välj Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska,  75 hp distans (GDIST)
  5. Klicka på länken Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp distans startår 2015 (GDIST15h)

 

Observera att det kan ske ändringar i schemat.