Huvudmeny

Textil produktutveckling och entreprenörskap

180 hp, heltid 100%

Välkommen till utbildningen i textil produktutveckling och entreprenörskap! 

Som ny student är du varmt välkommen till en utbildning som ger grunderna för att själv utveckla produkt- och affärsidéer inom den textila världen. Efter avslutad utbildning kommer du att ha en grundläggande kunskap om den textila värdekedjan samt utvecklat din förmåga att starta och driva affärsprojekt.

/Stig Nilsson, utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 31 augusti med Studentkårens Introduktion

Schema

Till schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: TGDEP
Programtillfälleskod: TGDEP15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Stig Nilsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Design Management
51DU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D103H
Typ Obl.
Period 21 dec - 17 jan
Grundläggande affärsmannaskap längs den textila värdekedjan
SGA011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D77H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 9 nov
Grundläggande företagsekonomi
51FE01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D78H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 9 nov
Projekt och projektplanering
51PP20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D87H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 13 dec
Väveriteknik I
TVT021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod D91H5
Typ Obl.
Period 9 nov - 17 jan

Våren 2016

Färg och beredning med funktionella applikationer
51FA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A35V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Industridesign grundkurs
TID02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A34V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Konfektionsteknik
51KT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A33V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar
Textil materiallära - grundkurs
51TG01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A56V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2016

Funktionell textil
AT1FT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T31H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Textil fördjupning - innovation
AT1TF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T30H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Trikåteknik
TTV10A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T15H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov

Våren 2017

Entreprenörskap och affärsutveckling
51EA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T13V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Projektbaserat textilt utvecklingsarbete
51UT01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T14V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 4 jun

Hösten 2017

Hållbar textil utveckling
51HT10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T12H7
Typ Obl.
Period 4 dec - 14 jan
Produktutveckling - Varukonstruktion
51PV20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T09H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 24 sep
Textil projekt- och affärsutveckling
AT1TA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T10H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan
Textil Tillämpning
AT10TT
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T11H7
Typ Obl.
Period 25 sep - 3 dec

Våren 2018

Examensarbete i textil produktutveckling och entreprenörskap
TET012
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T17V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Management och estetik med inriktning mot produktkommunikation
51SM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T15V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Vetenskaplig metod för textil produktutveckling
AT1VM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T16V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar