Huvudmeny

Webbredaktör

180 hp, heltid 100%

Välkommen till vår utbildning till webbredaktör, och till en lika spännande som mångsidig arbetsmarknad!

Läs välkomstbrevet (pdf).

Utbildningsstart

Terminen startar den 31 augusti med Studentkårens Introduktion. 

Schema

Se schemat. Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. 

Programinformation

Starttermin: HT 2015
Programkod: NGWEK
Programtillfälleskod: NGWEK15h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Johan Eklund
Programansvarig Karin Dessne

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport NGWEK15h 31KDD1 HT17.pdf
Kursrapport NGWEK15h 31KGU1 HT17.pdf
Kursrapport NGWEK15h 31KIN1 VT17.pdf
Kursrapport NGWEK15h 31KTM1 VT17.pdf
Kursrapport NGWEK15h 31KTX2 H16.pdf
Kursrapport NGWEK15h 31KTX3 VT17.pdf
Kursrapport NGWEK15h C3KAM2 HT17.pdf
Kursrapport NGWEK15h C3KEX1 VT18.pdf
Kursrapport NGWEK15h C3KPD1 HT17.pdf
Kursrapport NGWEK15h C3KTT1 VT18.pdf
Kursrapport NGWEK15h C3KTU1 HT17.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2015

Bild & grafisk produktion
31KBG1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B35H5
Typ Obl.
Period 5 nov - 6 dec
Content management
31KCM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B34H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 4 nov
Tekniker för webbdesign
31KTW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B36H5
Typ Obl.
Period 7 dec - 17 jan
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv
31KUW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B33H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt

Våren 2016

Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering
31KDW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C121V
Typ Obl.
Period 2 maj - 5 jun
Formgivning och layout
31KFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C119V
Typ Obl.
Period 18 feb - 22 mar
Sociala medier
31KSM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C131V
Typ Obl.
Period 18 jan - 17 feb
Textproduktion 1
31KTX1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C120V
Typ Obl.
Period 23 mar - 1 maj

Hösten 2016

Animering och multimedia för webben I
31KAM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B24H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 28 sep
Formgivning av webbsidor
31KFW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B03H6
Typ Obl.
Period 1 dec - 15 jan
Informationsjuridik
31KIJ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B25H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 30 nov
Textproduktion 2
31KTX2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B01H6
Typ Obl.
Period 29 sep - 30 okt

Våren 2017

Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser
31KDW2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B47V7
Typ Valbar.
Period 20 feb - 22 mar
Information genom bild och text 1
31KIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B45V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Projekt: webbplatsutveckling
31KPW1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B49V7
Typ Obl.
Period 20 apr - 4 jun
Teori och metod för webbplatsutveckling
31KTM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B48V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 19 apr
Textproduktion 3
31KTX3
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B46V7
Typ Valbar.
Period 20 feb - 22 mar

Hösten 2017

Animering och multimedia för webben 2
C3KAM2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B40H7
Typ Valbar.
Period 2 okt - 31 okt
Datadesign
31KDD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B37H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 1 okt
Gränssnittsutveckling
31KGU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B42H7
Typ Valbar.
Period 1 nov - 3 dec
Information genom bild och text 2
C3KIN2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B38H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 1 okt
Modellering
31KMO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B43H7
Typ Obl.
Period 4 dec - 14 jan
Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering
C3KPD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B39H7
Typ Valbar.
Period 2 okt - 31 okt
Teknisk utveckling
C3KTU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B41H7
Typ Valbar.
Period 1 nov - 3 dec

Våren 2018

Examensarbete
C3KEX1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B57V8
Typ Obl.
Period 22 mar - 3 jun
Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling
C3KTT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B46V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 21 mar