Huvudmeny

Bibliotekarie

180 hp, heltid 100%

Välkommen

Som ny student är du varmt välkommen till Bibliotekarieprogrammet, en spännande utbildning!

Att bli bibliotekarie idag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar ofta om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommerdu därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap. 

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf)

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Bibliotekarie (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: NGBIB
Programtillfälleskod: NGBIB16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport BIB16 31BBI1 HT16.pdf
Kursrapport BIB16 31BFO1 VT17.pdf
Kursrapport BIB16 31BFÄ1 VT17.pdf
Kursrapport BIB16 31BIA1 VT17.pdf
Kursrapport BIB16 31BIN1 HT16.pdf
Kursrapport BIB16 31BITI HT17.pdf
Kursrapport BIB16 31BKF1 HT16.pdf
Kursrapport BIB16 31BKV2 HT17.pdf
Kursrapport BIB16 31BLS1 VT17.pdf
Kursrapport BIB16 31BRA1 HT17.pdf
Kursrapport BIB16 31BSF1 HT17.pdf
Kursrapport BIB16 C3BSB1 VT17.pdf
Kursrapport BIB16 C3BSL1 HT17.pdf
Kursrapport BIB16 C3BSM1 HT17.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Bibliotek i samhället 1
31BBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 30 nov
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap
31BIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Kunskapsorganisation 1: Klassifikation
31BKF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B52H6
Typ Obl.
Period 1 dec - 15 jan

Våren 2017

Bibliotek och användare 1
31BIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B01V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 1
31BFÄ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B07V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 26 apr
Databaskonstruktion
31BDB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Det samtida barnbiblioteket
C3BSB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B12V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Internet, samhälle och politik
31BSP1
Anm. kod B10V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Litteratursociologi
31BLS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16V7
Typ Valbar.
Period 27 apr - 4 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1
31BFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B04V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 22 mar

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 2
31BBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B11H7
Typ Obl.
Period 1 nov - 3 dec
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 1
31BRA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B76H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 1 okt
Information Retrieval
31BIF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B13H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan
Informationskompetenser
31BIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B12H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B77H7
Typ Obl.
Period 2 okt - 31 okt
Kunskapsorganisation 2: kontrollerade vokabulärer
31BKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B10H7
Typ Obl.
Period 2 okt - 31 okt
Samtidslitteratur
C3BSL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B14H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan
Skolbibliotek: funktion och verksamhet
31BSF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B83H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan
Sociala medier
C3BSM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16H7
Typ Valbar.
Period 4 dec - 14 jan

Våren 2018

Barn, unga, läsning och samhället
31BUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B78V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Bibliotek och användare 2
31BIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B72V8
Typ Obl.
Period 16 feb - 21 mar
Elektronisk publicering med XHTML och CSS
31BEL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B18V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Informationskompetens och lärande
31BIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B15V8
Typ Obl.
Period 22 mar - 26 apr
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori
31BSS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B22V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Litteraturförmedling på bibliotek
31BLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B75V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun
Professionell informationssökning
31BPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B02V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 15 feb
Vetenskaplig publicering
C3BVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20V8
Typ Valbar.
Period 27 apr - 3 jun

Hösten 2018

Att vägleda i samhällsinformation
31BAV1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B68H8
Typ Valbar.
Period 6 dec - 20 jan
Bibliometrins grunder
31BBG1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B66H8
Typ Valbar.
Period 6 dec - 20 jan
Bibliotekens redskap och arbetsmetoder 2
31BRA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B25H8
Typ Obl.
Period 5 okt - 5 nov
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier 2
31BFÄ2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B36H8
Typ Obl.
Period 6 nov - 5 dec
IKT för undervisande bibliotekarier
C3BUB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B64H8
Typ Valbar.
Period 6 dec - 20 jan
Kulturpolitik
31BKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B62H8
Typ Valbar.
Period 6 dec - 20 jan
Kunskapsorganisation 3: Bibliografisk samverkan
31BBS3
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B04H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 okt