Huvudmeny

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp, heltid 100%

Välkommen 


Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till Grundlärare med inriktning mot förskoleklass till årskurs 3! Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna sig ett akademiskt förhållningssätt.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper som är fasta första året. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Som anställd på skolor idag är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Termin 2 påbörjar du ämnesstudier i grundläggande matematik och svenska. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet i skolan finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor d.v.s. verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du kommer också att ingå i en mentorsgrupp som regelbundet träffar en yrkesverksam lärare. För att få genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till vänster under snabblänkar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Nollning på Campus Varberg (pdf).

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: LAGF3
Programtillfälleskod: LAGF316h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Programansvarig Maria Nord
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
CUVK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L03H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2017

Grundläggande matematik för lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, I
11F322
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L07V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Grundläggande svenska för lärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3, I
11F321
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L05V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun

Hösten 2017

Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
CF3S30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L29H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan

Våren 2018

Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
CUVK40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L27V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
CUVK44
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L33V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 29 apr
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
CUVK48
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L48V8
Typ Obl.
Period 30 apr - 3 jun

Hösten 2018

Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
CF3E50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L38H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II
CF3M50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L41H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II
CF3S50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L36H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan