Huvudmeny

Industriell ekonomi - affärsingenjör

180 hp, heltid 100%

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Sara Lorén.Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen. 

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Industriell ekonomi - affärsingenjör (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontaktperson Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Introduktion till industriell ekonomi
A128TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E06H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
A104TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E25H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E07H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Naturvetenskap
A133TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Produktion I
41I16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0004204
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2017

Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35V7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
41B02A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20V7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar

Hösten 2017

Byggnadsteknik
41B11B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E93H7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Byggnadsteknik
41B11B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E53H7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Grundläggande statistik med regressionsanalys
41I25G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E94H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Produktion I
41I16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E55H7
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Produktionsteknik
A134TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E04H7
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2018

Fastighetsförvaltning
A160TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32V8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Lean Management
A174TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E98V8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Lean Management
A174TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E98V8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Mätningsteknik
41I15B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E07V8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Operationsanalys
41T16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E09V8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05V8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E05V8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Produktionssimulering
41I33P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42V8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar

Hösten 2018

Byggnadsprojekt
41B17B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E61H8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E39H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Produktutveckling
41P14P
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21H8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E20H8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Styrning av försörjningskedjor
A190TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E06H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov