Huvudmeny

Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg

60 hp, deltid 50% – distans

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: VAADM
Programtillfälleskod: VAADM16h
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Agneta Kullén Engström
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev Magisterprogrammet hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Hållbar organisering och styrning inom vård och omsorg
B2VO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A22H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap inom vård och omsorg
B2VL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A23H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Förbättringskunskap och vårdutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv
B2VF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A22V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Hållbart HRM-arbete
B2VH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A23V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun

Hösten 2017

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
62KL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod S11H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 14 jan
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod S14H7
Typ Valbar.
Period 6 nov - 14 jan
Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö inom vård och omsorg
B2VHF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A24H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 5 nov
Hållbar organisering inom vård och omsorg
B2VOV1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A25H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 5 nov
Hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
B2VHL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A26H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 5 nov

Våren 2018

Examensarbete i Magisterprogrammet Hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg
B2VX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod A23V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun