Huvudmeny

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande

60 hp, heltid 100%

Välkommen till kursen Hållbart samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter, 7,5 högskolepoäng (hp)

Kursen startar vecka 35 och pågår tom vecka 43.

Kursintroduktionen är tisdagen den 1 september klockan 09.00 – 12.00. Kursintroduktionen har som syfte att ge en översikt av kursens innehåll och upplägg samt av den litteratur som ingår i kursen. Sista kurstillfället är den 24:e oktober.

Kursen är schemalagd till tisdag, torsdag kl 9.15-12 och onsdag kl 13.15-16. Sal meddelas på monitor i entrén och på webben.
Tänk på att du måste skapa studentkonto och registrera dig på kursen!

Vi använder PingPong som lärplattform vid Högskolan i Borås. Via PingPong kommer du under kursens gång att kunna hämta all information som gäller den kurs du ska gå.

Här hittar du viktig info inför dina studier:
http://www.hb.se/Student/Ny-student/Steg-for-steg-guide/
(Såhär hittar du dit: http://www.hb.se - Under Gå till: Student - Ny student - Steg för steg guide)

Med vänlig hälsning
Agnes NagyKursansvarig

E-post: agnes.nagy@hb.se

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: KMBYG
Programtillfälleskod: KMBYG16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Agnes Nagy

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Byggnaden som system
42B02C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R04H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter
42B01C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R03H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Industriellt byggande - Logistik, Lean och BIM
42B14A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R23H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Robusta försörjningssystem
42B03C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R22H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Examensarbete i magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande
42BE15
Anm. kod E45V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Klassningssystem för byggnader och hållbara städer
42BK07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Resurseffektivt byggande: LCA, LCC
42BR07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar