Huvudmeny

Masterprogram i resursåtervinning

120 hp, heltid 100%

Välkommen till masterutbildningen i Resursåtervinning!

Grattis till valet av detta masterprogram som ger dig spetskompetens för din framtida karriär för att kunna analysera och lösa problem inom området resursåtervinning!

Anita Pettersson.

Under de kommande två åren kommer du lära dig att arbeta för en hållbar miljö och att förstå och tillämpa forskningsresultat och omsätta dem i praktiken. Utbildningen ger dig möjlighet att fokusera på ett av de tre områdena industriell bioteknik, energiteknik eller polymerteknologi.

Vi fokuserar på återvinning och återanvändning av avfall. Tonvikten ligger på hur man kan minimera produktionsavfall och vikten av att återföra så mycket som möjligt av avfallet till det ekonomiska systemet genom återvinning av material, energi och näringsämnen. Under dessa två år, kommer du att möta flera olika discipliner, såsom energiåtervinning och bioteknik. Du kommer att besöka olika branscher som arbetar med materialåtervinning och energiåtervinning.

Vi ses i augusti!
Anita Pettersson
Utbildningsansvarig 

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogrammet i resuråtervinning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: KMREC
Programtillfälleskod: KMREC16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Anita Pettersson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Biobränsle och biologisk behandling av avfall
42K21B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R24H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Energiomvandling ur avfall - viktiga processteg
42RE05
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R02H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Introduktion till polymera material
42RP05
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R26H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Livscykelanalys
42K23L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R01H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Resursåtervinning
42RR05
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R00H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Termisk energiåtervinning
42RT05
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R25H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Bioprocessdesign
TK741D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R29V7
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Bioprocessdesign
TK741D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R29V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Bioprocessdesign
TK741D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R29V7
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Bioprocessdesign
TK741D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R29V7
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Bioteknik
A113TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R15V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Bioteknik
A113TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R15V7
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Bioteknik
A113TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R15V7
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Bioteknik
A113TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R15V7
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Introduktion till datormodellering
42RI07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R31V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Introduktion till datormodellering
42RI07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R31V7
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Introduktion till datormodellering
42RI07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R31V7
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Introduktion till datormodellering
42RI07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R31V7
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
42K13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R32V7
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
42K13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R32V7
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
42K13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R32V7
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Modellering av förbränningsprocesser - teori och tillämpning
42K13C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R32V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Polymera material och miljön
42RP15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R36V7
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Polymera material och miljön
42RP15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R36V7
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Polymera material och miljön
42RP15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R36V7
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Polymera material och miljön
42RP15
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R36V7
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 20 mar - 4 jun
Polymerteknologi
42RP07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R62V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Polymerteknologi
42RP07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R62V7
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Polymerteknologi
42RP07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R62V7
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Polymerteknologi
42RP07
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R62V7
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 mar
Processdesign - Produktion av energibärare
A500TA
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R30V7
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Processdesign - Produktion av energibärare
A500TA
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R30V7
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Processdesign - Produktion av energibärare
A500TA
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R30V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Processdesign - Produktion av energibärare
A500TA
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R30V7
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun

Hösten 2017

Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
A01TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R75H7
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan
Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
A01TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R75H7
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan
Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
A01TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R75H7
Typ
Period 28 aug - 14 jan
Examensarbete i Resursåtervinning, del 1
A01TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod R75H7
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan

Våren 2018

Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
A02TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E60V8
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
A02TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0004236
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
A02TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E60V8
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
A02TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0004236
Gruppnamn bioteknik
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
A02TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0004236
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
A02TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0004236
Gruppnamn energiteknik
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun
Examensarbete i Resursåtervinning, del 2
A02TEX
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E60V8
Gruppnamn polymerteknik
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun