Huvudmeny

Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning

120 hp, heltid 100% – distans

Välkommen


Varmt välkommen till Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap!

Masterprogrammet vänder sig till dig som har intresse av att arbeta med kvalificerat informationsarbete och utveckling av informationstjänster på olika typer av bibliotek, företag och myndigheter eller i andra kunskapsintensiva organisationer. Kanske har du erfarenhet av sådant arbete sen tidigare, kanske är du ny inom detta område, det spelar ingen roll. Som student är du en väldigt viktig del av programmet och du kan berika det på flera sätt. Det händer mycket inom b&i-området just nu och utmaningarna är många för att kunna utveckla, stödja och driva informationsintensiv verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Utbildningen kommer att skapa förutsättningar för dig att delta i, och kanske även leda, detta arbete.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf)

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap, distansutbildning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: BMBD1
Programtillfälleskod: BMBD116h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Mikael Gunnarsson
Programansvarig Helena Francke

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
32IBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61H6
Typ
Period 29 aug - 30 okt
Biblioteks- och informationsvetenskap som forsknings- och professionsområde
31IBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B57H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Introduktion till kunskapsorganisation
32IIK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B58H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Klassifikation och informationsutvinning
32IKI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B63H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Utveckla och leda kultur- och informationsverksamheter
32IUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B59H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan
Vetenskaplig publicering
ÖTVP13
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B62H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
XML och kontrollerade vokabulärer
32IXK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B60H6
Typ Obl.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Användare och informationspraktiker i digitala miljöer
32IAI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B25V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 22 mar
Digitalisering av kulturarvet 1
C3IDK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B27V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 22 mar
Digitalisering av kulturarvet 2
C3IDK2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B30V7
Typ Valbar.
Period 23 mar - 4 jun
Folkbibliotek och aktivt medborgarskap
C3IFA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B31V7
Typ Valbar.
Period 23 mar - 4 jun
Interaktionsdesign: användbarhet och interaktion i digitala miljöer
32IIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B28V7
Typ Valbar.
Period 23 mar - 4 jun
Kulturpolitik I: Kulturpolitikens organisering och styrning
C3IKP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B26V7
Typ Valbar.
Period 16 jan - 22 mar
Kulturpolitik II: Teorier i kulturpolitisk forskning
C3IKP2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B29V7
Typ Valbar.
Period 23 mar - 4 jun

Hösten 2017

Forskningsmetoder, distans
32IFM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B69H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan
Informationsåtkomst
32IIÅ1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B70H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 31 okt
Verksamhetsförlagt projektarbete
32IVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B80H7
Typ Obl.
Period 1 nov - 14 jan

Våren 2018

Masteruppsats, distans
32IUP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B37V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun