Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska

75 hp, heltid 100% – distans

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: GDIST
Programtillfälleskod: GDIST16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev DSK-utbildningen helfart.pdf
Översikt DSK-programmet HELFART.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V04H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03H6
Typ Obl.
Period 17 okt - 15 jan
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
B2DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V01H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 16 okt

Våren 2017

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 5 feb
Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
B2DÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V06V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
62LM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Ledarskap och förbättringsarbete
B2FL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V01V7
Typ Obl.
Period 6 feb - 26 mar

Hösten 2017

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans arbete
62DX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V14H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov