Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp, deltid 50% – distans

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: VABAR
Programtillfälleskod: VABAR16h
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Laura Darcy
Programansvarig Lena Hedén
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev Specialist SSKutbildning med inriktning mot hälso och sjukvård för barn och ungdomar.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V13H6
Typ Obl.
Period 17 okt - 15 jan
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
B2DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V12H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 16 okt

Våren 2017

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V13H6
Typ Obl.
Period 16 jan - 5 feb
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
62LM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Ledarskap och förbättringsarbete
B2FL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V01V7
Typ Obl.
Period 6 feb - 26 mar

Hösten 2017

Medicinsk vetenskap med inriktning mot pediatrik
B2UM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V08H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan
Pediatrisk omvårdnad i klinisk praxis
B2UP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V09H7
Typ Obl.
Period 9 okt - 17 dec

Våren 2018

Examensarbete med inriktning mot hälso- sjukvård för barn och ungdomar
B2UX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V06V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun