Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

60 hp, deltid 50%

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti.

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: GINTE
Programtillfälleskod: GINTE16h
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Isabell Fridh
Programadministratör Fredrik Ros
Studievägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev IVA-programmet HT16.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Akutmedicin
62KA02
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod S07H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Vårdande bedömning inom intensivvård
B2IV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod S08H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun
Intensivvårdsteknik
B2II01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod S05V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Kvalitativ metod med livsvärldsteoretisk grund
62LM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02V7
Typ Valbar.
Period 27 mar - 4 jun

Hösten 2017

Omvårdnad inom intensivvård
62IO03
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod S09H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan

Våren 2018

Examensarbete med inriktning mot intensivvård
62IX03
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod S06V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun