Huvudmeny

Systemvetarutbildning

180 hp, heltid 100%

Välkommen


Stort grattis till dig som har valt Systemvetarutbildningen vid Högskolan i Borås och Sektionen för informationsteknologi!

Fokus i Systemvetarutbildningen ligger på att utbilda studenter till duktiga systemutvecklare. Det innebär bl a att kunna analysera företags behov av IT-stöd, planera och designa utformningen av en IT-lösning och att kunna bygga denna. IT-lösningarna skall både förbättra och skapa nya möjligheter för företag och deras användare. I utbildningen arbetar vi med moderna arbetssätt, metoder och utvecklingsverktyg för att utveckla IT-lösningar. Det första året ges grunder i programmering, design och systemering, som sedan byggs på under andra året. Under tredje året genomförs ett större projekt i kursen Systemutvecklingsprojekt. Du avslutar utbildningen med en uppsats för en kandidatexamen inom informatik.

Utbildningen innehåller kurser inom bl a systemutveckling, systemering, programmering, design, affärssystem, test, e-Business, arkitektur och projektledning. Genom hela utbildningen varvas teoretisk och praktiska inslag i form av föreläsningar, handledning, seminarier, gästföreläsare, laborationer, projekt, mm.

Välkommen till en spännande utbildning. Vi ses i början av september!

Carina Hallqvist och Patrik Hedberg
Programansvariga

Utbildningsstart

Terminen startar den 29 augusti klockan 09.00 med Studentkårens Introduktion (extern länk).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Systemvetarutbildning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: ASYST
Programtillfälleskod: ASYST16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Carina Hallqvist
Programansvarig Patrik Hedberg
Programansvarig Petri Granroth

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016

Informationsdesign
NID021
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I14H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan
Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning
21IP1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I13H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
System- och organisationsteori
NSO011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I12H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 6 nov
Systemanalys och design
21SD1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I03H6
Typ Obl.
Period 7 nov - 15 jan

Våren 2017

Grundläggande programmering med C#
NGC011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I08V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar
Interaktionsdesign
21ID2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I14V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Introduktion till affärssystem
NAF011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I09V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Systemutvecklare - roller, miljö och praktik
21SD1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I13V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar

Hösten 2017

Databasteknik
NDA01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I05H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov
Objektorienterad systemutveckling 1
C1OB1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I30H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Test av IT-system
21TI1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I12H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Webbdesign
NWD011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I11H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov

Våren 2018

e-Business
22EB2D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I21V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
e-Förvaltning
21FÖ1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I08V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Förändringsarbete och design av informationssystem
21FD1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I12V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Objektorienterad systemutveckling 2
C1OB2B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I23V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar

Hösten 2018

Interaktionsdesign 2
C1ID1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I14H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
IT Service Management
C1IM1B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I13H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Systemarkitekturer
21SA1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I23H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Systemutvecklingsprojekt
21SU1C
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I07H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov

Våren 2019

Projektledning
NPL01G
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod I01V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar