Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Webbredaktör, distansutbildning

180 hp, heltid 100% – distans

Kära blivande webbredaktör!

Välkommen till vår utbildning till webbredaktör och till en lika spännande som mångsidig arbetsmarknad! Vi har satt samman ett utbildningsprogram som kommer att ge dig goda förutsättningar att jobba med flera olika typer av sysslor inom webbranschen och som dessutom öppnar dörrar till fortsatta studier. Utbildningen är skapad mot bakgrund av ett uttalat behov från arbetsmarknaden, men innebär samtidigt ett nytänkande jämfört med andra liknande utbildningar. På många arbetsplatser vill man numera ha webbredaktörer som inte bara sysslar med att skriva text, utan som också behärskar tekniken bakom webbpublicering och som dessutom kan utveckla och designa funktionella webbplatser. Därför har vi skapat en utbildning som står på fyra ben:

  • Teknik: programmering, kodning, databashantering, webbpubliceringssystem mm.
  • Text: hur man skriver bra och effektiva texter för olika målgrupper och sammanhang.
  • Design: hur man kombinerar text, bild och grafisk formgivning till en fungerande helhet.
  • Metodologi: beprövade tillvägagångssätt för såväl webbplatsutveckling som forskning.

Läs hela vårt välkomstbrev (pdf).

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Webbredaktör, distansutbildning (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2016
Programkod: NGWDK
Programtillfälleskod: NGWDK16h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Distans - Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Johan Eklund
Programansvarig Karin Dessne

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Hösten 2016
Bild & grafisk produktion, distans
31EBG1
Anm. kod
B39H6
Typ
Obl.
Period
31 okt - 30 nov
Content management, distans
31ECM1
Anm. kod
B38H6
Typ
Obl.
Period
29 sep - 30 okt
Tekniker för webbdesign, distans
31ETW1
Anm. kod
B40H6
Typ
Obl.
Period
1 dec - 15 jan
Utgångspunkter för webbplatsutveckling: bakgrund, vetenskaplighet och metodologiska perspektiv, distans
31EUW1
Anm. kod
B37H6
Typ
Obl.
Period
29 aug - 28 sep
Våren 2017
Dynamiska webbapplikationer 1 - Klientbaserad programmering, distans
31EDW1
Anm. kod
B44V7
Typ
Obl.
Period
27 apr - 4 jun
Formgivning och layout, distans
31EFO1
Anm. kod
B42V7
Typ
Obl.
Period
20 feb - 22 mar
Sociala medier, distans
31ESM1
Anm. kod
B41V7
Typ
Obl.
Period
16 jan - 19 feb
Textproduktion 1, distans
31ETX1
Anm. kod
B43V7
Typ
Obl.
Period
23 mar - 26 apr
Hösten 2017
Animering och multimedia för webben I, distans
31EAM1
Anm. kod
B49H7
Typ
Obl.
Period
28 aug - 1 okt
Formgivning av webbsidor, distans
31EFW1
Anm. kod
B52H7
Typ
Obl.
Period
4 dec - 14 jan
Informationsjuridik, distans
31EIJ1
Anm. kod
B51H7
Typ
Obl.
Period
1 nov - 3 dec
Textproduktion 2, distans
31ETX2
Anm. kod
B50H7
Typ
Obl.
Period
2 okt - 31 okt
Våren 2018
Dynamiska webbapplikationer 2 - Programmering mot databaser, distans
31EDW2
Anm. kod
B71V8
Typ
Valbar.
Period
16 feb - 21 mar
Information genom bild och text 1, distans
31EIN1
Anm. kod
B67V8
Typ
Obl.
Period
15 jan - 15 feb
Projekt: webbplatsutveckling, distans
C3EPW1
Anm. kod
B63V8
Typ
Obl.
Period
17 apr - 3 jun
Teori och metod för webbplatsutveckling, distans
C3ETM1
Anm. kod
B65V8
Typ
Obl.
Period
22 mar - 16 apr
Textproduktion 3, distans
31ETX3
Anm. kod
B51V8
Typ
Valbar.
Period
16 feb - 21 mar
Hösten 2018
Animering och multimedia för webben 2
C3KAM2
Anm. kod
B33H8
Typ
Valbar.
Period
5 okt - 5 nov
Anm. kod
B14H8
Typ
Valbar.
Period
3 sep - 4 okt
Gränssnittsutveckling
31KGU1
Anm. kod
B53H8
Typ
Valbar.
Period
6 nov - 5 dec
Information genom bild och text 2
C3KIN2
Anm. kod
B16H8
Typ
Valbar.
Period
3 sep - 4 okt
Anm. kod
B74H8
Typ
Obl.
Period
6 dec - 20 jan
Programmering för dynamik, interaktivitet och integrering
C3KPD1
Anm. kod
B31H8
Typ
Valbar.
Period
5 okt - 5 nov
Teknisk utveckling
C3KTU1
Anm. kod
B51H8
Typ
Valbar.
Period
6 nov - 5 dec
Våren 2019
Examensarbete
C3KEX1
Anm. kod
B48V9
Typ
Obl.
Period
26 mar - 9 jun
Tillämpad teori och metod för webbplatsutveckling
C3KTT1
Anm. kod
B65V9
Typ
Obl.
Period
21 jan - 25 mar