Huvudmeny

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

270 hp, heltid 100%

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9! Ett yrke där du lämnar din egen elevroll bakom dig för att tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du har flera spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika skolor.

För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till under snabblänkarna nedan.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Du kommer också från termin 2 att ingå i en mentorsgrupp som regelbundet träffar en yrkesverksam lärare. Kopplingen till yrkeslivet i skolan finns därmed som en röd tråd genom hela utbildningen. Under den första terminen läser lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s) Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Från termin 2 påbörjar du ämnesstudier i svenska.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: LASEA
Programtillfälleskod: LASEA17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Programansvarig Eva Hesslow
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
CUVK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L05H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan

Våren 2018

Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
CSVE20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L39V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 3 jun

Hösten 2018

Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I
11EN50
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod L22H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan