Huvudmeny

Energiingenjör

180 hp, heltid 100%

Välkommen!

Vi som arbetar inom energiingenjörsprogrammet här vid Högskolan i Borås önskar dig hjärtligt välkommen till tre spännande år av studier.

Vi hoppas och är övertygade om att du kommer att trivas under dina tre studieår här. Under dessa år kommer du att lägga grunden för din framtida yrkeskarriär som energiingenjör och vi har en hög ambition om att det du lär dig har en stor relevans för ditt kommande yrke. Den pågående omställningen till förnybara energikällor i vårt samhälle och de ökade kraven på effektiv energianvändning gör att arbetsmarknaden förväntas vara mycket god för ingenjörer med kunskaper inom energiteknik.

Under vägens gång kommer du också att få en inblick i den forskning som vi bedriver inom energiåtervinning och som också är ett av högskolans mest framgångsrika forskningsområden. Kanske kommer du själv att nyttiggöra resultaten från denna forskning i ditt arbete som ingenjör eller rent av själv kanske fortsätta med forskarstudier hos oss.

/Peter Ahlström, programansvarig

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Energiingenjörsutbildningen (extern länk).

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: TGENI
Programtillfälleskod: TGENI17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Peter Ahlström

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Elteknik
41N04B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E29H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Förnyelsebar energi
A132TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E30H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Introduktion Energiteknik
41EN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E28H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Matematisk analys, inriktning Energi-och Kemiingenjörer
A103TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2018

Energiteknik I
41K02B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Grundläggande mekanik och hållfasthetslära för energiingenjörer
A145TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Linjär algebra och differentialekvationer
A110TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E31V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Termodynamik
TT051A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar

Hösten 2018

Energiteknik II
41N05B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E28H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Hållbar utveckling
A101TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Tillämpad matematik och statistik
A192TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E09H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Ventilation och uppvärmningssystem 1
A162TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E102H
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan

Våren 2019

El-CAD och ritteknik
A176TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E19V9
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Elkraftteknik
A173TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V9
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Elkretsanalys
A107TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14V9
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Fjärrvärme och fjärrkyla
A182TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E18V9
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Förbränningsteknik
A117TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E12V9
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Styr- och reglerteknik
A170TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13V9
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Styr- och reglerteknik
A170TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13V9
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Ventilations - och uppvärmningssystem II
A112TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E15V9
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun

Hösten 2019

CAD för VVS-installationer
A185TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E32H9
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 nov
Elanläggnings- och reläskyddsteknik
A177TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44H9
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 nov
Elkrafttekniska beräkningar och elkvalitet
A156TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43H9
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 nov
Industriell energihushållning
A183TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E33H9
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 nov
Kraftelektronik
A193TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E41H9
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan
Mätteknik och mätvärdesanalys
A123TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42H9
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E52H9
Gruppnamn Allmän
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan
Projektteknik
41I14B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E52H9
Gruppnamn Elkraft
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan