Huvudmeny

Industriell ekonomi - affärsingenjör

180 hp, heltid 100%

Blivande Affärsingenjör - välkommen!

Vi på högskolan ser fram emot att börja det nya läsåret tillsammans med dig och vill att du skall få en intressant och spännande resa, från att du börjar din utbildning till affärsingenjör tills du lämnar oss för att börja arbeta som ingenjör på ett företag.

Affärsingenjörer efterfrågas av en mängd olika företag i olika branscher och du kommer som färdig Affärsingenjör att vara efterfrågad av företagen. Kärnämnena för din utbildning är industriell ekonomi, logistik samt produktionsinriktade ämnen. Du inriktar dig mot maskinteknik eller byggteknik, och läser ämnen inom respektive område efter att du valt inriktning senare i höst.

Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får användning av den kunskap du fått under utbildningen.

Välkommen och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Sara Lorén
Utbildningsledare

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för industriell ekonomi - affärsingenjör (extern länk).

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: TGIEA
Programtillfälleskod: TGIEA17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2016


Hösten 2017

Introduktion till industriell ekonomi - Affärsingenjör
A157TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
A104TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E21H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Naturvetenskap
A133TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E24H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2018

Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E04V8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Datorstödd konstruktion
TM121B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E04V8
Typ Valbar.
Period 15 jan - 18 mar
Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Introduktion till Byggteknik med Ritteknik
A161TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E85V8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01V8
Typ Valbar.
Period 15 jan - 18 mar

Hösten 2018

Byggnadsteknik
41B11B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E30H8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Grundläggande statistik med regressionsanalys
A175TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45H8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Produktion I
41I16B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E46H8
Gruppnamn Bygg
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Produktionsteknik
A134TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E18H8
Gruppnamn Maskin
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan