Huvudmeny

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

180 hp, heltid 100%

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: TGIEO
Programtillfälleskod: TGIEO17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Sara Lorén

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Introduktion till industriell ekonomi - Logistikingenjör/Arbetsorganisation och ledarskap
A158TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Matematisk analys, inriktning Industriell ekonomi
A104TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E22H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan
Miljövetenskap och miljöskydd för en mer hållbar utveckling
41A06A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E18H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 29 okt
Naturvetenskap
A133TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23H7
Typ Obl.
Period 30 okt - 14 jan

Våren 2018

Arbetsmarknad
A141TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E16V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar
Industriell ekonomi
41I22I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Introduktion till vetenskapsteori och metod
41I26I
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03V8
Typ Obl.
Period 19 mar - 3 jun
Linjär algebra, inriktning Industriell ekonomi
A111TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E01V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 18 mar

Hösten 2018

Grundläggande statistik med regressionsanalys
A175TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Kvalitet och ledningssystem
41I13B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 4 nov
Logistikens verktyg och metoder
41I27L
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E35H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan
Produktionsteknik
A134TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E18H8
Typ Obl.
Period 5 nov - 20 jan

Våren 2019

Arbetsorganisation
A142TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E37V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar
Lean Management
A174TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E26V9
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Operationsanalys
A188TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E34V9
Typ Obl.
Period 25 mar - 9 jun
Operativ verksamhetsstyrning
41I32O
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E23V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 24 mar

Hösten 2019

Materialplanering och styrning på grundnivå
41I29M
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E66H9
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan
Organisation och ledarskap
A143TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E68H9
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan
Statistisk försöksplanering och kvalitetsstyrning
41I12B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E63H9
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 nov
Styrning av försörjningskedjor
A190TG
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E64H9
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 nov