Huvudmeny

Masterprogram i Styrning av textila värdekedjor

120 hp, heltid 100%

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Masterprogram i styrning av textila värdekedjor (extern länk).

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: AMSTV
Programtillfälleskod: AMSTV17h
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Jonas Larsson

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Företagande och affärer i textil och modebranschen
A1BT1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M47H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 24 sep
Hållbar styrning av värdekedjor inom textil- och klädindustrin
AE2HS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M93H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Hållbarhetsinriktade affärsmodeller inom textil och konfektion
A2HA1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M48H7
Typ Obl.
Period 25 sep - 5 nov
Introduktion till Immaterialrätt (Intellectual Property Rights, IPR) med fokus mot nyttiggörande av forskning
AT2II1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T50H7
Typ Valfri.
Period 20 nov - 17 dec
Introduktion till Textilt Management och Företagsekonomi
A1TM1A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M46H7
Typ Valbar.
Period 28 aug - 24 sep
Management av produktutveckling och innovation i textil och konfektion
A2MP1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M50H7
Typ Obl.
Period 6 nov - 14 jan
Metodologi och vetenskapsteori i Textilt Management
A2MV1D
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M49H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 5 nov

Våren 2018

Fashion retail marknadsföring och kommunikation
AE2FR1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M33V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar
Fältstudie i textilt management
AE2FS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M62V8
Typ Obl.
Period 26 mar - 3 jun
Projektledning och entreprenörskap
52PL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M34V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 25 mar

Hösten 2018

Efterfrågeprognoser
52DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M83H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Marknadsföring, konsumtion och ansvar - kulturella perspektiv
AE2BE1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M84H8
Typ Obl.
Period 12 nov - 20 jan
Risk och resiliens i textila försörjningskedjor
52RR01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M97H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov
Textila tillämpningar av logistik och produktutveckling
AE2LP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod M82H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 11 nov