Huvudmeny

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart

75 hp, deltid 50% – distans

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att kolla schemat regelbundet. Schema för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distriktssköterska, halvfart och distans (extern länk). 

Programinformation

Starttermin: HT 2017
Programkod: VDIST
Programtillfälleskod: VDIST17h
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Dag
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Programansvarig Lise-Lotte Jonasson
Programadministratör Irene Höglund Lammassaari
Studievägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev DSK halvfart HT17.pdf
Översikt DSK-programmet HALVFART.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2017

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02H7
Typ Obl.
Period 16 okt - 14 jan
Specialistsjuksköterskans vårdande och folkhälsoarbete
B2DF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V05H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 15 okt

Våren 2018

Familjehälsovård med inriktning mot barnhälsovård och elevhälsovård
B2BF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02H7
Typ Obl.
Period 15 jan - 4 feb
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder
62KL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V02V8
Typ Valbar.
Period 26 mar - 3 jun
Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder
62KN01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V03V8
Typ Valbar.
Period 26 mar - 3 jun
Ledarskap och förbättringsarbete
B2FL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V01V8
Typ Obl.
Period 5 feb - 25 mar

Hösten 2018

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi
62DA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V08H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2019

Familjehälsovård med inriktning mot vuxna och äldre inkl. förskrivning av förbrukningsartiklar och tekniska hjälpmedel
B2DÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod V04V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun