Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management

60 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: HT 2020
Programkod: NADIM
Programtillfälleskod: NADIM20h1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Peter Rittgen

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Hösten 2020
Affärsprocessmodellering
22BM1D
Anm. kod
I10H0
Typ
Obl.
Period
9 nov - 17 jan
Business Intelligence 1
22BI3D
Anm. kod
I11H0
Typ
Obl.
Period
9 nov - 17 jan
Trender inom informatik
22TR1D
Anm. kod
I08H0
Typ
Obl.
Period
31 aug - 8 nov