Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Programinformation

Starttermin: VT 2010
Programkod: BBID1
Programtillfälleskod: BBID110v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.bhs@hb.se .
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
kursrapport_DV10_kandidatuppsatskurs_H13.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Kandidatuppsats, distans
31DUS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B11H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 17 jan