Huvudmeny

Lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2010
Programkod: ELÄFF
Programtillfälleskod: ELÄFF10v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för pedagogik.

Programansvarig AB
Studie- och karriärvägledare Susanne Fogelkvist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan är ej fastställd

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2010


Våren 2011

Lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande II
LFK501
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E14V1
Typ Obl.
Period 17 jan - 5 jun

Hösten 2011

Läraren och demokratin
LLD01B
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E06H1
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Internationella studier
LIS01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E41V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Internationella studier
LIS01A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E40V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Specialisering: Bild
LSB011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Specialisering: Musik
11SM10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E43V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Specialisering: SO-ämnenas innehåll och didaktik
11SO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E44V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun
Specialisering: Specialpedagogik
LSP40A
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E45V2
Typ Obl.
Period 16 jan - 3 jun

Hösten 2012

Lärare för förskola och förskoleklass - grunden till lärande III: Didaktik och meningsskapande
LFK022
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E61H2
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Läraren och yrkesrollen: Att utforska pedagogisk verksamhet 2 - examensarbete
12AU36
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E03V3
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Läraren och yrkesrollen: Lärarskap och ledarskap
12AU30
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar