Huvudmeny

Sjuksköterskeutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2010
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK10v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2010

Humanbiologi
MHU011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000931
Typ Obl.
Period 29 mar - 6 jun
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
VVI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000930
Typ Obl.
Period 18 jan - 28 mar

Hösten 2010

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
61SA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000933
Typ Obl.
Period 20 sep - 16 jan
Mikrobiologi och vårdhygien
61SM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000932
Typ Obl.
Period 30 aug - 19 sep

Våren 2011

Farmakologi och läkemedelsräkning
61SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000935
Typ Obl.
Period 28 feb - 10 apr
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
61SO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000934
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 feb
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000936
Typ Obl.
Period 11 apr - 5 jun

Hösten 2011

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000938
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000939
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000937
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan

Våren 2012

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
61SU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000940
Typ Obl.
Period 16 jan - 12 feb
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000942
Typ Obl.
Period 13 feb - 3 jun
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000941
Typ Obl.
Period 13 feb - 3 jun
Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner
61SV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000945
Typ Valbar.
Period 30 apr - 3 jun
Pediatrisk omvårdnad
61SD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000943
Typ Valbar.
Period 13 feb - 18 mar
Smärta och smärtlindring
61SS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000944
Typ Valbar.
Period 26 mar - 29 apr

Hösten 2012

Examensarbete
61SX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000947
Typ Obl.
Period 8 okt - 20 jan
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
61SL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000948
Typ Obl.
Period 1 okt - 20 jan
Vetenskaplig teori och metod
61ST01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000946
Typ Obl.
Period 3 sep - 7 okt