Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Programinformation

Starttermin: VT 2011
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID11v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport 31DIP1 HT14.pdf
Kursrapport 31DUS1 HT2014
Kursrapport_DV11_Infokomp_H13.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Barn och medier
31DBA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20H3
Typ Valbar.
Period 7 nov - 17 jan
Informationskompetens och lärande, distans
31DIL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B18H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 nov
Klassifikation: SAB-systemet och klassifikationsteori, distans
31DSS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B19H3
Typ Valbar.
Period 2 sep - 6 nov
Litteraturförmedling på bibliotek, distans
31DLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B56H3
Typ Valbar.
Period 4 nov - 19 jan

Våren 2014

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
31DBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
31DVT2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B29V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun

Hösten 2014

Kandidatuppsats, distans
31DUS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B37H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan