Huvudmeny

Sjuksköterskeutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2011
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK11v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen för vårdvetenskap.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.vhb@hb.se.
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Ingela Rydström
Programadministratör ysz
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2011

Humanbiologi
MHU011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000896
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
VVI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000895
Typ Obl.
Period 17 jan - 27 mar

Hösten 2011

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
61SA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000898
Typ Obl.
Period 19 sep - 15 jan
Mikrobiologi och vårdhygien
61SM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000897
Typ Obl.
Period 29 aug - 18 sep

Våren 2012

Farmakologi och läkemedelsräkning
61SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000900
Typ Obl.
Period 27 feb - 8 apr
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
61SO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000899
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 feb
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000901
Typ Obl.
Period 9 apr - 3 jun

Hösten 2012

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000903
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000904
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000902
Typ Obl.
Period 3 sep - 20 jan

Våren 2013

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
61SU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000907
Typ Obl.
Period 13 maj - 9 jun
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000906
Typ Obl.
Period 21 jan - 12 maj
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000905
Typ Obl.
Period 21 jan - 12 maj
Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner
61SV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000910
Typ Valbar.
Period 8 apr - 12 maj
Pediatrisk omvårdnad
61SD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000908
Typ Valbar.
Period 21 jan - 24 feb
Smärta och smärtlindring
61SS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000909
Typ Valbar.
Period 4 mar - 7 apr

Hösten 2013

Examensarbete
61SX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F19H3
Typ Obl.
Period 7 okt - 15 dec
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
61SL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F20H3
Typ Obl.
Period 16 dec - 19 jan
Vetenskaplig teori och metod
61ST01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F21H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 okt