Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Programinformation

Starttermin: VT 2013
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID13v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig AMGL
Programansvarig Katarina Michnik

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
DV13_KO1_V14.pdf
Kursrapport 31DUL1 31FBU1 HT15.pdf
Kursrapport BIBDV13 31DBF1 VT16.pdf
Kursrapport BIBDV13 BIBDV12 SSLISHT14 Fildelning och Internetpolitik HT14.pdf
kursrapport_Bibliotekochanvändare2_H14.pdf
Kursrapport_DV13_BIS1_H13.pdf
Kursrapport_DV13_Intro_V13.pdf
Programrapport 2013.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B47H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 10 nov
Bibliotek och användare 1, distans
31DIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B48H3
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan

Våren 2014

Kunskapsorganisation 1: kontrollerade vokabulärer, distans
31DKO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B15V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
31DFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B58V4
Typ Obl.
Period 24 mar - 8 jun

Hösten 2014

Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B19H4
Typ Valbar.
Period 6 nov - 18 jan
Bibliotek och användare 2, distans
31DIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B18H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Fildelning och Internetpolitik, distans
31DFI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20H4
Typ Valbar.
Period 6 nov - 18 jan
Vetenskaplig publicering, distans
31DVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B21H4
Typ Valbar.
Period 6 nov - 18 jan

Våren 2015

Bibliotek i samhället 2, distans
31DBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Kunskapsorganisation 2: Bibliografisk samverkan, distans
31DKO2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun

Hösten 2015

Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B30H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan
Internet, samhälle och politik, distans
31DIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B29H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan
Klassifikation: SAB & DDC, distans
C3DSD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B85H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan
Litteratursociologi, distans
31DLL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B68H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan
Professionell informationssökning, distans
31DPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B27H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov

Våren 2016

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
31DBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C115V
Typ Obl.
Period 23 mar - 5 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
31DVT2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C99V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 22 mar

Hösten 2016

Kandidatuppsats, distans
31DUS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B78H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 15 jan