Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2013
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR13v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Camilla Carlsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2013

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E31V3
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2013

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E56H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 19 jan

Våren 2014

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E15V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Förskoledidaktiska perspektiv – barn, naturvetenskap och teknik
11FK40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E18H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E78V5
Typ Obl.
Period 4 maj - 7 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK52
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E51V5
Typ Obl.
Period v 04 - v 18

Hösten 2015

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E78V5
Typ Obl.
Period 31 aug - 13 dec
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II Vetenskapliga perspektiv
C1FK65
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E93H5
Typ Obl.
Period 14 dec - 17 jan

Våren 2016

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C01V6
Typ Obl.
Period 28 mar - 5 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Ledarskap och konflikthantering
C1FK70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C127V
Typ Obl.
Period 18 jan - 27 mar

Hösten 2016

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II - för utbytesstudenter
11FKI5
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F06H6
Typ Valbar.
Period 22 aug - 14 jan