Huvudmeny

Magisterutbildning i strategisk information och kommunikation

60 hp, heltid 100% – distans

Programinformation

Starttermin: VT 2013
Programkod: SASIK
Programtillfälleskod: SASIK13v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: inst.bhs@hb.se .
Telefon: 033-435 401n - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport_SIK13_CM_V13.pdf
kursrapport_SIK13_Infosok_Infokomp_V13.pdf
Kursrapport_SIK13_KM_V13.pdf
kursrapport_SIK13_Uppsats_H13.pdf
Programrapport_SIK13.pdf
SIK13_StratKommunikation_H13.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Hösten 2013

Examensarbete/Uppsats
32SEU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B39H3
Typ Obl.
Period 7 nov - 17 jan
Omvärldsanalys
32SOV1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B37H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 nov
Strategisk kommunikation
32SSK1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B38H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 6 nov