Huvudmeny

Sjuksköterskeutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2013
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK13v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Ingela Rydström
Programadministratör Yvonne Samuelsson
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2013

Humanbiologi
MHU011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000849
Typ Obl.
Period 1 apr - 9 jun
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
VVI011
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod T0000848
Typ Obl.
Period 21 jan - 31 mar

Hösten 2013

Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
61SA01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F17H3
Typ Obl.
Period 23 sep - 19 jan
Mikrobiologi och vårdhygien
61SM01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F18H3
Typ Obl.
Period 2 sep - 22 sep

Våren 2014

Farmakologi och läkemedelsräkning
61SF01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F06V4
Typ Obl.
Period 3 mar - 13 apr
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
61SO01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F10V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 23 feb
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F15V4
Typ Obl.
Period 14 apr - 8 jun

Hösten 2014

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F17H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F18H4
Typ Obl.
Period 17 nov - 18 jan
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F19H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 2 nov
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F20H4
Typ Obl.
Period 17 nov - 18 jan
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F15V4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
61SU01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F08V5
Typ Obl.
Period 11 maj - 7 jun
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F10V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 29 mar
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F09V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 feb
Klinisk omvårdnad: Hälsobefrämjande och förebyggande vård
61SÖ01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F11V5
Typ Obl.
Period 6 apr - 10 maj
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F13V5
Typ Obl.
Period 23 feb - 5 apr
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F14V5
Typ Obl.
Period 30 mar - 10 maj
Komplex vård
61SK01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F12V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 1 mar
Omvårdnad av patienter med sviktande vitala funktioner
61SV01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F15V5
Typ Valbar.
Period 2 mar - 5 apr
Pediatrisk omvårdnad
61SD01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F16V5
Typ Valbar.
Period 6 apr - 10 maj
Smärta och smärtlindring
61SS01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F17V5
Typ Valbar.
Period 19 jan - 22 feb

Hösten 2015

Examensarbete
61SX01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F20H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 17 jan
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
61SL01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F21H5
Typ Obl.
Period 5 okt - 17 jan
Vetenskaplig teori och metod
61ST01
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F19H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 okt