Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!


Att bli bibliotekarie idag är att lära om hur man navigerar bland informationsflöden i samhället, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den kan användas av dig själv och andra. Att vara bibliotekarie innebär också att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information, kultur eller upplevelser och att stödja människor i att själva kunna söka och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek såväl som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariers nyckelkompetenser: att söka, organisera och förmedla information. I programmet finns också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället. Som helhet ger programmet dig en bred grund för att i framtiden arbeta som en kompetent och serviceinriktad bibliotekarie.

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk med kontakter med utbildningar i Norden, Europa och även andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet får du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att exempelvis skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” t.ex. i ett afrikanskt eller asiatiskt land eller genom att delta i en europeisk konferens av och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap från hela Europa. Dessutom kommer du ibland att träffa lärare, gästlärare och studenter från andra länder vid vår egen institution.

Välkommen till BHS!

Amanda Glimstedt och Alen Doracic, programansvariga

Programinformation

Starttermin: VT 2014
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID14v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Borås - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Amanda Glimstedt
Programansvarig Katarina Michnik

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport 31DUL1 31FBU1 HT15.pdf
Kursrapport BIB14 BIS1d HT14.pdf
Kursrapport BIBDV14 31DBI2 VT16.pdf
Kursrapport BIBDV14 31DIA1 HT14.pdf
Kursrapport BIBDV14 31DIA2 HT15.pdf
Välkomstbrev_V14_Bibliotekarie_distans.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2014

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
31DIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B09V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B16H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 5 nov
Bibliotek och användare 1, distans
31DIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B17H4
Typ Obl.
Period 6 nov - 18 jan

Våren 2015

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
31DBS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B46V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 22 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
31DFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B23V5
Typ Obl.
Period 23 mar - 7 jun

Hösten 2015

Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B25H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan
Bibliotek och användare 2, distans
31DIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B22H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 4 nov
Internet, samhälle och politik, distans
31DIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B24H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan
Klassifikation: SAB & DDC, distans
C3DSD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B84H5
Typ Valbar.
Period 7 dec - 17 jan
Litteratursociologi, distans
31DLL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B67H5
Typ Valbar.
Period 5 nov - 17 jan

Våren 2016

Bibliotek i samhället 2, distans
31DBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C98V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 22 mar
Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
C3DKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C114V
Typ Obl.
Period 23 mar - 5 jun

Hösten 2016

Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B84H6
Typ Valbar.
Period 31 okt - 15 jan
Informationskompetens och lärande, distans
31DIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B75H6
Typ Valbar.
Period 31 okt - 15 jan
Litteraturförmedling på bibliotek, distans
31DLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B73H6
Typ Valbar.
Period 31 okt - 15 jan
Professionell informationssökning, distans
31DPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B23H6
Typ Obl.
Period 29 aug - 30 okt
Vetenskaplig publicering, distans
31DVP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B77H6
Typ Valbar.
Period 31 okt - 15 jan

Våren 2017

Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
31DBF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B24V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 4 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
31DVT2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B23V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 22 mar

Hösten 2017

Kandidatuppsats, distans
31DUS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B28H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 14 jan