Huvudmeny

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2014
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR14v1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Varberg

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.


Programansvarig Camilla Carlsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2014

Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare I
11FK10
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E02V4
Typ Obl.
Period 20 jan - 8 jun

Hösten 2014

Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E42H4
Typ Obl.
Period 1 sep - 18 jan

Våren 2015

Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E13V5
Typ Obl.
Period 19 jan - 7 jun

Hösten 2015

Förskoledidaktiska perspektiv – barn, naturvetenskap och teknik
11FK40
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod E09H5
Typ Obl.
Period 31 aug - 17 jan

Våren 2016

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C09V6
Typ Obl.
Period 2 maj - 5 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II
11FK52
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C08V6
Typ Obl.
Period 18 jan - 1 maj

Hösten 2016

Didaktik, estetiska läroprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik
12FK61
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod C09V6
Typ Obl.
Period 29 aug - 11 dec
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare II Vetenskapliga perspektiv
C1FK65
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F19H6
Typ Obl.
Period 12 dec - 15 jan

Våren 2017

Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för förskollärare
11FK75
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F15V7
Typ Obl.
Period 27 mar - 4 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna för förskollärare III: Ledarskap och konflikthantering
C1FK70
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod F13V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 26 mar