Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet på distans!

Att bli bibliotekarie idag är att lära om hur man navigerar bland informationsflöden i samhället, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den kan användas av dig själv och andra. Att vara bibliotekarie innebär också att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information, kultur eller upplevelser och att stödja människor i att själva kunna söka och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek såväl som i andra verksamheter. I Bibliotekarieprogrammet kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariers nyckelkompetenser: att söka, organisera och förmedla information. I programmet finns också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället. Som helhet ger programmet dig en bred grund för att i framtiden arbeta som en kompetent och serviceinriktad bibliotekarie.

Bibliotekshögskolan har ett stort internationellt nätverk med kontakter med utbildningar i Norden, Europa och även andra delar av världen. Som student på Bibliotekarieprogrammet får du möjlighet att delta i internationaliseringen genom att läsa utomlands, genom att exempelvis skriva din kandidatuppsats som en ”Minor Field Study” t.ex. i ett afrikanskt eller asiatiskt land eller genom att delta i en europeisk konferens av och för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap från hela Europa. Dessutom kommer du ibland att träffa lärare, gästlärare och studenter från andra länder vid vår egen sektion.

Välkommen till Bibliotekshögskolan!

Amanda Glimstedt och Katarina Michnik, programansvariga

Programinformation

Starttermin: VT 2016
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID16v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Distans - Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Kursrapport BIBDV16 31DBI1 HT16.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DBS1 VT17.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DIA2 HT17.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DIN1 V16.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DLL1 HT17.pdf
Kursrapport BIBDV16 31DVT2 VT19.pdf
Kursrapport BIBDV16 C3DSB1 HT17.pdf
Kursrapport BIBDV16 C3DSD1 HT17.pdf
Välkommen till Bibliotekarieprogrammet på distans VT16.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2016
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
31DIN1
Anm. kod
C97V6
Typ
Obl.
Period
18 jan - 5 jun
Hösten 2016
Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Anm. kod
B53H6
Typ
Obl.
Period
29 aug - 30 okt
Bibliotek och användare 1, distans
31DIA1
Anm. kod
B15H6
Typ
Obl.
Period
31 okt - 15 jan
Våren 2017
Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
31DBS1
Anm. kod
B19V7
Typ
Obl.
Period
16 jan - 22 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
31DFO1
Anm. kod
B20V7
Typ
Obl.
Period
23 mar - 4 jun
Hösten 2017
Bibliotek och användare 2, distans
31DIA2
Anm. kod
B73H7
Typ
Obl.
Period
28 aug - 31 okt
Det samtida barnbiblioteket, distans
C3DSB1
Anm. kod
B23H7
Typ
Valbar.
Period
1 nov - 14 jan
Internet, samhälle och politik, distans
31DIT1
Anm. kod
B24H7
Typ
Valbar.
Period
1 nov - 14 jan
Klassifikation: SAB & DDC, distans
C3DSD1
Anm. kod
B25H7
Typ
Valbar.
Period
1 nov - 14 jan
Litteratursociologi, distans
31DLL1
Anm. kod
B26H7
Typ
Valbar.
Period
1 nov - 14 jan
Våren 2018
Bibliotek i samhället 2, distans
31DBI2
Anm. kod
B06V8
Typ
Obl.
Period
15 jan - 21 mar
Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
C3DKV2
Anm. kod
B12V8
Typ
Obl.
Period
22 mar - 3 jun
Hösten 2018
Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1
Anm. kod
B43H8
Typ
Valbar.
Period
6 nov - 20 jan
Litteraturförmedling på bibliotek, distans
31DLF1
Anm. kod
B39H8
Typ
Valbar.
Period
6 nov - 20 jan
Professionell informationssökning, distans
31DPI1
Anm. kod
B07H8
Typ
Obl.
Period
3 sep - 5 nov
Våren 2019
Biblioteks- och informationsvetenskapliga fältstudier, distans
31DBF1
Anm. kod
B26V9
Typ
Obl.
Period
26 mar - 9 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder II, distans
31DVT2
Anm. kod
B25V9
Typ
Obl.
Period
21 jan - 25 mar
Hösten 2019
Kandidatuppsats, distans
31DUS1
Anm. kod
B47H9
Typ
Obl.
Period
2 sep - 19 jan