Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Du som läser detta brev har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Vetenskap för profession?

Att bli bibliotekarie i dag innebär att skaffa sig kunskap om hur man navigerar i informationsflöden, hur man värderar information och hur information kan organiseras och tillgängliggöras så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och att stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, forskningsbibliotek och skolbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla kunskap.

Utbildningen innehåller också kurser som handlar om hur olika typer av bibliotek är uppbyggda och fungerar i samhället, liksom om hur människor använder sig av informationsresurser i vidare mening – digitala tjänster, skönlitteratur eller vetenskapligt material. Förmågan att identifiera och läsa vetenskapliga texter beskrivs ofta som en av nyckelkompetenserna i informations- och kunskapssamhället, liksom att ha grundläggande förmåga att skriva sådana själv. Därför ingår moment i utbildningen som ger dig analytiska, biblioteks- och informationsvetenskapliga redskap.

Du tränar på att använda dessa redskap i alla kurser, men särskilt genom att skriva en kandidatuppsats. Under utbildningen erbjuder vi vidare ett antal valbara kurser där du också kan fördjupa dig i något ämne, alternativt bredda dina kunskaper.

Samverkan med fälten

Genom gästföreläsare, fältstudier, projektarbeten och många exempel från den svenska biblioteksvärlden kommer du under utbildningen att få kontakt med din framtida arbetsmarknad. Under utbildningen kommer du dessutom att erbjudas möjligheten att delta i vårt Mentorprogram. Denna medverkan ger dig såväl fördjupade perspektiv och en vidgad syn på professionen och yrkesverksamheten, som möjligheter till inblick i olika karriärsvägar, nätverkande och kontaktskapande.

Internationalisering

Inom programmet finns möjlighet att göra en utbytestermin utomlands. Man byter då ut kurser som läses i Borås mot kurser som det utländska lärosätet erbjuder och får dem tillgodoräknade vid hemkomst. Vid intresse, kontakta International Office på mail exchange@hb.se.

Det finns även möjlighet att under uppsatsterminen söka ett Minor Field Studies-stipendium från högskolan, för att bedriva fältarbete i ett utvecklingsland under tiden som man arbetar med sin examensuppsats. Därutöver finns möjlighet att söka Erasmus praktikstipendium för genomförande av praktik (inom eller utanför utbildningen) i ett annat europeiskt land samt möjlighet till att delta i en biblioteks- och informationsvetenskaplig konferens av och för studenter från hela Europa.

Läs mer om de utbytesmöjligheter som högskolan och programmet erbjuder här: www.hb.se/utbyte, eller kontakta internationell koordinator direkt.

Avslutningsvis vill vi än en gång välkomna dig till Bibliotekshögskolan och vårt Bibliotekarieprogram. Har du några frågor redan nu, eller under programmets gång, är våra dörrar och maillådor alltid öppna. Vi ser fram emot att träffa dig och hoppas att du kommer att trivas hos oss!

Amanda Glimstedt & Katarina Michnik
Programansvariga

Kontaktuppgifter

Amanda Glimstedt
amanda.glimstedt@hb.se 033-435 4492

Katarina Michnik
katarina.michnik@hb.se 033-435 4082

Fysiska träffar

Två träffar kommer att genomföras under våren 2018 vid följande datum: 19-20 februari samt 23-24 april.

Länk till programschema

Programinformation

Starttermin: VT 2018
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID18v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Distans - Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2018
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
31DIN1
Anm. kod
B04V8
Typ
Obl.
Period
15 jan - 3 jun
Hösten 2018
Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Anm. kod
B05H8
Typ
Obl.
Period
3 sep - 5 nov
Bibliotek och användare 1, distans
31DIA1
Anm. kod
B37H8
Typ
Obl.
Period
6 nov - 20 jan
Våren 2019
Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
31DBS1
Anm. kod
B21V9
Typ
Obl.
Period
21 jan - 25 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
31DFO1
Anm. kod
B22V9
Typ
Obl.
Period
26 mar - 9 jun
Hösten 2019
Bibliotek och användare 2, distans
31DIA2
Anm. kod
B07H9
Typ
Obl.
Period
2 sep - 3 nov
Det samtida barnbiblioteket, distans
C3DSB1
Anm. kod
B66H9
Typ
Valbar.
Period
4 nov - 19 jan
Internet, samhälle och politik, distans
31DIT1
Anm. kod
B44H9
Typ
Valbar.
Period
4 nov - 19 jan
Klassifikation: SAB & DDC, distans
C3DSD1
Anm. kod
B46H9
Typ
Valbar.
Period
4 nov - 19 jan
Litteratursociologi, distans
31DLL1
Anm. kod
B43H9
Typ
Valbar.
Period
4 nov - 19 jan
Våren 2020
Bibliotek i samhället 2, distans
31DBI2
Anm. kod
B10V0
Typ
Obl.
Period
20 jan - 25 mar
Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
C3DKV2
Anm. kod
B11V0
Typ
Obl.
Period
26 mar - 7 jun
Hösten 2020
Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1
Anm. kod
B46H0
Typ
Valbar.
Period
2 nov - 17 jan
Informationskompetens och lärande, distans
31DIP1
Anm. kod
B45H0
Typ
Valbar.
Period
2 nov - 17 jan
Litteraturförmedling på bibliotek, distans
C3DLF1
Anm. kod
B44H0
Typ
Valbar.
Period
2 nov - 17 jan
Professionell informationssökning, distans
31DPI1
Anm. kod
B08H0
Typ
Obl.
Period
31 aug - 1 nov