Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Förskollärarutbildning

210 hp, heltid 100%

Välkommen!

Grattis till din plats på Högskolan i Borås, med studieort Skövde, och att du har valt att utbilda dig till förskollärare! Ett yrke där du bidrar till barns utveckling och lärande. Du har flera spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Utbildningen är både teoretisk, där du tillägnar dig ett akademiskt förhållningssätt och praktisk, där du omsätter teoretiska kunskaper i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika förskolor och skolor.

Programmet startar med en välkomstträff på Högskolan i Skövde måndagen den 15 januari. Vi ses i sal Insikten i huset Portalen kl.10:15. Fika finns uppdukat i restaurangen som finns i anslutning till salen redan från kl.10:00. Under första dagen får du träffa rektor, utbildningsledare och stödfunktioner på Högskolan i Skövde samt träffa faddrar från Studentkåren i Skövde. Dag två, som är tisdagen den 16 januari, träffar du kursansvariga för de första kurserna på programmet.

För att få påbörja och genomföra din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan redan den första studiedagen och du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen. Dessa blanketter hittar du till under snabblänkar. Kopplingen till yrkeslivet i förskolor och skolor finns därmed som en röd tråd genom hela utbildningen.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet, men också större eget ansvar. Att läsa på 100% innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt, men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper, och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Under den första terminen läser förskollärarutbildningen och lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s) Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Programinformation

Starttermin: VT 2018
Programkod: LGFÖR
Programtillfälleskod: LGFÖR18v1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Camilla Carlsson
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2018
Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
CUVK10
Anm. kod
F05V8
Typ
Obl.
Period
15 jan - 3 jun
Hösten 2018
Barnet och förskolan - förskoledidaktiska aspekter
11FK20
Anm. kod
F08H8
Typ
Obl.
Period
3 sep - 20 jan
Våren 2019
Barn, kultur och kommunikation - i ett förskoledidaktiskt perspektiv
11FK31
Anm. kod
F04V9
Typ
Period
21 jan - 9 jun
Hösten 2019
Förskoledidaktiska perspektiv - barn, naturvetenskap och teknik
11FK40
Anm. kod
F02H9
Typ
Obl.
Period
2 sep - 19 jan
Våren 2020
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1: Hållbar utveckling och intersektionalitet
CUVK51
Anm. kod
F26V0
Typ
Obl.
Period
20 jan - 29 mar
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
CUVK54
Anm. kod
F28V0
Typ
Obl.
Period
30 mar - 7 jun
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
CUVK58
Anm. kod
F30V0
Typ
Obl.
Period
30 mar - 7 jun
Hösten 2020
Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1
CFÖR60
Anm. kod
F38H0
Typ
Obl.
Period
31 aug - 8 nov
Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 1
CFÖR60
Anm. kod
F29H0
Typ
Period
31 aug - 8 nov
Didaktik, estetiska lärprocesser i språk, kommunikation och matematik 2
CFÖR66
Anm. kod
F30H0
Typ
Obl.
Period
9 nov - 17 jan