Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp, heltid 100%

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp, heltid 100%

Grattis till din plats på Högskolan i Borås och att du har valt att utbilda dig till lärare! Du har nu åtta spännande och lärorika terminer i utbildningen framför dig. Nu ska du lämna elevrollen för att bli student och tillägna dig en yrkesroll där du ansvarar för elevers utveckling och lärande. Du ska också tillägna dig ett akademiskt förhållningssätt.

Programmet startar med en välkomstträff på Högskolan i Skövde måndagen den 15 januari. Vi ses i sal Insikten i huset Portalen kl. 10:15. Fika finns uppdukat i restaurangen som finns i anslutning till salen redan från kl.10:00. Under första dagen får du träffa rektor, utbildningsledare och stödfunktioner på Högskolan i Skövde samt träffa faddrar från Studentkåren i Skövde. Dag två, som är tisdagen den 16 januari, träffar du kursansvariga för de första kurserna på programmet.

Att läsa på högskolan är inte som att läsa på gymnasiet. Du har mycket större frihet men också större eget ansvar. Att läsa på 100 % innebär 40 timmars arbetsvecka. Förutom deltagande på schemalagda aktiviteter och studiegruppsarbeten förväntas du under icke schemalagd tid att läsa litteratur och göra uppgifter.

Ni kommer att vara organiserade i studiegrupper. Studiegruppen är både ett medel för att kunna stödja varandra för att nå så långt i den egna kunskapsutvecklingen som möjligt men också ett sätt att lära sig hantera grupprocesser. Du kommer i ditt yrke att utveckla grupper och som anställd är arbetslaget och kollegialt lärande en viktig del av skolutveckling.

Första terminen läser alla lärarutbildningarna en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna. Kursen kommer initialt att fokusera på arbete i grupp och dessa titlar ingår tidigt i kursen (tänk på att du kan låna på bibliotek):

Nilsson, Björn (2016). Samspel i grupp: introduktion till gruppdynamik. 2., omarb. och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur (187 s)

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken för pedagoger. 1. uppl. Malmö: Gleerups (122 s)

All övrig information kommer vid kursstart. Du behöver inte börja dina studier eller läsa litteratur innan terminen startar.

Termin 2 innebär ämnesstudier i matematik och svenska med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och vårt kännetecken här vid Högskolan i Borås är att du läser ämnen och ämnesdidaktik parallellt. Kopplingen till yrkeslivet finns som en röd tråd genom hela utbildningen och en del av din studietid kommer att vara förlagd vid skolor. Vi kallar det verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

För att få en placering till din VFU, måste du lämna in ett önskemål om områdesval till högskolan under den första dagen. Du måste också begära ut ett utdrag från belastningsregistret hos polisen så att du har det tills du ska ut på din första VFU. Dessa blanketter hittar du under snabblänkar.

Varmt välkommen, vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Programansvarig
Maria Nord

Programinformation

Starttermin: VT 2018
Programkod: LAGF3
Programtillfälleskod: LAGF318v1
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Skövde

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Kristin Häggkvist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2018
Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare
CUVK10
Anm. kod
L02V8
Typ
Obl.
Period
15 jan - 3 jun
Hösten 2018
Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
CF3M20
Anm. kod
L09H8
Typ
Obl.
Period
3 sep - 20 jan
Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I
CF3S20
Anm. kod
L11H8
Typ
Obl.
Period
3 sep - 20 jan
Våren 2019
Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
CF3S30
Anm. kod
L12V9
Typ
Obl.
Period
21 jan - 9 jun
Hösten 2019
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1 Hållbar utveckling och intersektionalitet
CUVK40
Anm. kod
L06H9
Typ
Obl.
Period
2 sep - 10 nov
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2: Specialpedagogiska perspektiv
CUVK44
Anm. kod
L36H9
Typ
Obl.
Period
11 nov - 19 jan
Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3: Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering
CUVK48
Anm. kod
L38H9
Typ
Obl.
Period
11 nov - 19 jan
Våren 2020
Engelska för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
CF3E50
Anm. kod
L50V0
Typ
Obl.
Period
20 jan - 10 maj
Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 II
CF3M50
Anm. kod
L49V0
Typ
Obl.
Period
2 mar - 7 jun
Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II
CF3S50
Anm. kod
L46V0
Typ
Obl.
Period
17 feb - 24 maj
Hösten 2020
Multimodalitet i undervisning för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
12F365
Anm. kod
L55H0
Typ
Obl.
Period
31 aug - 17 jan
Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
CF3N60
Anm. kod
L57H0
Typ
Obl.
Period
31 aug - 17 jan