Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Sjuksköterskeutbildning

180 hp, heltid 100%

Programinformation

Starttermin: VT 2018
Programkod: GSJUK
Programtillfälleskod: GSJUK18v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Borås

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programadministratör Sofia Zetterlund
Programansvarig Elisabeth Lindberg
Studie- och karriärvägledare Emelie Källquist
Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)
Välkomstbrev SSK-utbildningen våren 2018.pdf

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.
Våren 2018
Anm. kod
W02V8
Typ
Obl.
Period
26 mar - 3 jun
Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad
VVI011
Anm. kod
W01V8
Typ
Obl.
Period
15 jan - 25 mar
Hösten 2018
Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
61SA01
Anm. kod
W04H8
Gruppnamn
B
Typ
Obl.
Period
24 sep - 20 jan
Klinisk omvårdnad: Allmän omvårdnad
61SA01
Anm. kod
W04H8
Gruppnamn
A
Typ
Obl.
Period
24 sep - 20 jan
Mikrobiologi och vårdhygien
61SM01
Anm. kod
W03H8
Typ
Obl.
Period
3 sep - 23 sep
Hösten 2019
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Anm. kod
W08H9
Gruppnamn
A
Typ
Obl.
Period
2 sep - 3 nov
Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom
61SÄ01
Anm. kod
W10H9
Gruppnamn
B
Typ
Obl.
Period
18 nov - 19 jan
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Anm. kod
W11H9
Gruppnamn
B
Typ
Obl.
Period
18 nov - 19 jan
Klinisk omvårdnad: Psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SP01
Anm. kod
W09H9
Gruppnamn
A
Typ
Obl.
Period
2 sep - 3 nov
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Anm. kod
W77V9
Typ
Obl.
Period
2 sep - 19 jan
Våren 2019
Farmakologi och läkemedelsräkning
61SF01
Anm. kod
W06V9
Typ
Obl.
Period
4 mar - 14 apr
Klinisk medicin: Somatisk ohälsa och sjukdom
61SO01
Anm. kod
W05V9
Typ
Obl.
Period
21 jan - 3 mar
Klinisk omvårdnad: Somatisk hälsa, ohälsa och sjukdom
61SH01
Anm. kod
W77V9
Typ
Obl.
Period
21 jan - 9 jun
Våren 2020
Klinisk medicin: Multifaktoriell ohälsa och sjukdom
61SU01
Anm. kod
W23V0
Typ
Obl.
Period
11 maj - 7 jun
Klinisk omvårdnad: Hälsofrämjande och förebyggande vård
B1SÖ01
Anm. kod
W20V0
Typ
Obl.
Period
20 jan - 23 feb
Klinisk omvårdnad: Hälsofrämjande och förebyggande vård
B1SÖ01
Anm. kod
W21V0
Typ
Obl.
Period
24 feb - 29 mar
Klinisk omvårdnad: Hälsofrämjande och förebyggande vård
B1SÖ01
Anm. kod
W22V0
Typ
Obl.
Period
6 apr - 10 maj
Komplex vård
B1SK01
Anm. kod
W19V0
Typ
Obl.
Period
30 mar - 10 maj
Komplex vård
B1SK01
Anm. kod
W17V0
Typ
Obl.
Period
20 jan - 1 mar
Komplex vård
B1SK01
Anm. kod
W18V0
Typ
Obl.
Period
24 feb - 5 apr
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
B1SB02
Anm. kod
W14V0
Typ
Obl.
Period
20 jan - 23 feb
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
B1SB02
Anm. kod
W15V0
Typ
Obl.
Period
2 mar - 5 apr
Vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa
B1SB02
Anm. kod
W16V0
Typ
Obl.
Period
6 apr - 10 maj
Hösten 2020
Examensarbete
61SX01
Anm. kod
W26H0
Typ
Obl.
Period
5 okt - 17 jan
Slutexaminationer i klinisk omvårdnad
61SL01
Anm. kod
W27H0
Typ
Obl.
Period
28 sep - 17 jan
Vetenskaplig teori och metod
61ST01
Anm. kod
W25H0
Typ
Obl.
Period
31 aug - 4 okt