Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Välkommen till Bibliotekarieprogrammet!

Du som läser denna text har valt att läsa Bibliotekarieprogrammet. Vi är väldigt glada att kunna välkomna dig till en spännande utbildning!

Vetenskap för profession?

Att vara bibliotekarie i dag innebär att kunna navigera i informationsflöden och att kunna värdera information och organisera och tillgängliggöra denna så att den blir användbar för dig själv och andra. Att vara bibliotekarie handlar om att möta andra människor, att vägleda dem som söker efter information och kulturupplevelser, och stödja dem i att själva kunna finna och värdera information. Det här är kunskaper som efterfrågas på såväl folkbibliotek, skolbibliotek, forskningsbibliotek, sjukhusbibliotek och specialbibliotek som i andra verksamheter. Under din utbildning hos oss kommer du därför att läsa kurser som behandlar bibliotekariens centrala kompetenser: att söka, organisera och förmedla information.

Läs hela välkomstbrevet här (Pdf, öppnas i nytt fönster)

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att titta på schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: VT 2019
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID19v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Borås - distans

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
31DIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 9 jun

Hösten 2019

Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06H9
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 nov
Bibliotek och användare 1, distans
31DIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B42H9
Typ Obl.
Period 4 nov - 19 jan