Huvudmeny

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

60 hp, heltid 100% – distans

Varmt välkommen till Magisterprogrammet i strategisk information och kommunikation!

Vi hoppas att du ska hitta mycket ny kunskap att använda i ditt yrkesliv. Innan du startar dina studier vill vi att du tar del av några viktiga punkter som hjälper dig att genomföra utbildningen. Var noggrann i din genomläsning. Vi är övertygade att det hjälper dig att få en bra start.

Registrering till program och kurser

Registrering sker mellan den 8 och den 15 januari. Det är bra om du registrerar dig så snart som möjligt för att bekanta dig med hur allt fungerar, för att ta del av programintroduktionen och information om första kursen. Observera att även när du är registrerad till programmet kommer du att behöva registrera dig till följande kurser senast en vecka efter kursstart för att kunna delta i undervisningen.

Programmets innehåll och studietakt

Programmet ges på helfart. Du förväntas därför kunna disponera 40 tim/v och delta i aktiviteter på dagtid. Undervisningen och kommunikation med lärarna sker på ordinarie kontorstider. Du läser en kurs i taget under ca 4,5 veckor (motsvarar 7,5 hp). Kurs 1-4 läses under vårterminen, kurs 5-6 under höstterminen.

OBS! Vi avråder bestämt från att studera heltid samtidigt som du arbetar heltid. För de flesta är det en omöjlig ekvation. Du bör kunna avsätta 40 timmar/vecka för dina studier på heltid. Det kan vara värt att undersöka möjligheten att läsa programmet som kompetensutveckling i tjänsten.

Läs hela välkomstbrevet här (OBS! innehåller viktig information)

Schema

Eftersom ändringar kan ske med kort varsel är det bra att ha som vana att titta på schemat regelbundet.

Programinformation

Starttermin: VT 2019
Programkod: SASIC
Programtillfälleskod: SASIC19v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Blandade tider
Studieort: Ortsoberoende - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.
Programansvarig Karen Nowé Hedvall

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2019

Innehållsstrategier
C3CIS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B52V9
Typ Obl.
Period 2 maj - 9 jun
Introduktion till Information Management
C3CIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B49V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 20 feb
Kommunikation i organisationer
C3CKM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B50V9
Typ Obl.
Period 21 feb - 25 mar
Kunskap i organisationer
C3CKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B51V9
Typ Obl.
Period 26 mar - 1 maj

Hösten 2019

Informationsprodukter och hållbar utveckling
C3CIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B31H9
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 okt
Magisteruppsats
C3CMU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B32H9
Typ Obl.
Period 4 okt - 19 jan