Huvudmeny

Bibliotekarie, distansutbildning

120 hp, deltid 50% – distans

Välkomstbrev

Två träffar kommer att genomföras under våren 2017 vid följande datum: 20-21 februari samt 24-25 april.

Länk till programschema

Programinformation

Starttermin: VT 2017
Programkod: NGBID
Programtillfälleskod: NGBID17v
Studietakt: deltid 50%
Studietid: Övrig tid
Studieort: Ortsoberoende - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Malin Utter
Programansvarig Maria Ringbo

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap, distans
31DIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B18V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 4 jun

Hösten 2017

Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B20H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 31 okt
Bibliotek i samhället 1, distans
31DBI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B81H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 31 okt
Bibliotek och användare 1, distans
31DIA1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B21H7
Typ Obl.
Period 1 nov - 14 jan

Våren 2018

Kunskapsorganisation 1: Bibliografisk samverkan, distans
31DBS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B05V8
Typ Obl.
Period 15 jan - 21 mar
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
31DFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B68V8
Typ Obl.
Period 22 mar - 3 jun
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1, distans
31DFO1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B11V8
Typ Obl.
Period 22 mar - 3 jun

Hösten 2018

Barn, unga, läsning och samhället, distans
31DUL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B42H8
Typ Valbar.
Period 6 nov - 20 jan
Bibliotek och användare 2, distans
31DIA2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B06H8
Typ Obl.
Period 3 sep - 5 nov
Informationskompetens och lärande, distans
31DIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B40H8
Typ Valbar.
Period 6 nov - 20 jan
Informationskompetens och lärande, distans
31DIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B41H8
Typ Valbar.
Period 6 nov - 20 jan
Litteraturförmedling på bibliotek, distans
31DLF1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B38H8
Typ Valbar.
Period 6 nov - 20 jan

Våren 2019

Bibliotek i samhället 2, distans
31DBI2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B23V9
Typ Obl.
Period 21 jan - 25 mar
Kunskapsorganisation 2: Kontrollerade vokabulärer, distans
C3DKV2
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B24V9
Typ Obl.
Period 26 mar - 9 jun

Hösten 2019

Det samtida barnbiblioteket, distans
C3DSB1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B45H9
Typ Valbar.
Period 4 nov - 19 jan
Internet, samhälle och politik, distans
31DIT1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B44H9
Typ Valbar.
Period 4 nov - 19 jan
Klassifikation: SAB & DDC, distans
C3DSD1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B46H9
Typ Valbar.
Period 4 nov - 19 jan
Litteratursociologi, distans
31DLL1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B43H9
Typ Valbar.
Period 4 nov - 19 jan
Professionell informationssökning, distans
31DPI1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B08H9
Typ Obl.
Period 2 sep - 3 nov