Huvudmeny

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

60 hp, heltid 100% – distans

Välkomstbrev

Programinformation

Starttermin: VT 2017
Programkod: SASIC
Programtillfälleskod: SASIC17v
Studietakt: heltid 100%
Studietid: Dag
Studieort: Ortsoberoende - distans

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Programansvarig Maria Lindh
Programansvarig Karen Nowé Hedvall

Studievägledningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen

Dokument

Utbildningsplan (pdf)

Programmets kurser

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur.

Våren 2017

Innehållsstrategier
C3CIS1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B36V7
Typ Obl.
Period 27 apr - 4 jun
Introduktion till Information Management
C3CIN1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B33V7
Typ Obl.
Period 16 jan - 19 feb
Kommunikation i organisationer
C3CKM1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B34V7
Typ Obl.
Period 20 feb - 22 mar
Kunskap i organisationer
C3CKU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B35V7
Typ Obl.
Period 23 mar - 26 apr

Hösten 2017

Informationsprodukter och hållbar utveckling
C3CIP1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B60H7
Typ Obl.
Period 28 aug - 1 okt
Magisteruppsats
C3CMU1
Kursplan och litteraturlista (pdf)
Anm. kod B61H7
Typ Obl.
Period 2 okt - 14 jan