Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Regler för studenters behandling av personuppgifter

Här beskrivs de regler som gäller vid Högskolan i Borås för hur du som student får behandla personuppgifter inom ramen för din utbildning. Det finns även mallar och annan praktisk information.              

Rätt till privatliv och skydd av personuppgifter är två grundläggande rättigheter. En säker och korrekt behandling av personuppgifter är därför viktig och ett krav. En felaktig behandling av personuppgifter kan skada enskilda individer, och leda till skadestånd, sanktionsavgifter och förtroendeskada för Högskolan i Borås.

Högskolans ansvar och studentens ansvar

Högskolan ansvarar för studenters behandling av personuppgifter inom ramen för sina studier. Detta innebär att du som student har en skyldighet att se till att den egna personuppgiftsbehandlingen sker enligt högskolans beslutade regler vid exempelvis arbete med uppsatser, inlämningsuppgifter och examensarbeten.

På underliggande webbsidor förklaras viktiga begrepp och gällande regler.