Huvudmeny

Brandsäkerhet och utrymning

Om det börjar brinna där du befinner dig är det viktigt att du följer de fem stegen; rädda, varna, larma, släck, utrym.

I samtliga trapphus finns utrymningsplaner uppsatta med uppsamlingsplatser markerade. Utskriftsvänlig information rörande brandskyddsrutiner (pdf)

Rädda

 • Rädda dig själv och hjälp andra som är i fara. Är lokalen rökfylld är den säkraste vägen ut genom att krypa längs golvet. Gå inte genom röken!
 • I våra lokaler finns ofta plaster. Den varma röken stiger uppåt och kan vara giftig. Huka eller kryp längs golvet.
 • Är du sist ur lokalen? Stäng dörren, det minskar risken för brand sprider sig och minskar rökutvecklingen.

Varna

 • Varna dina kamrater och andra. Kanske sitter någon av dem upptagen? Risk finns att de inte uppfattar faran. Hjälp dem och varna dem.

Larma

 • Alla: Ring 112. Berätta vem du är, vad som hänt och var det brinner.
 • Visste du: Redan under samtalet med SOS-operatören vad som hänt, går larmet till brandkåren. Vid t.ex. brand kopplas en andra operatör in för medhörning och assistens. Allt för att vinna tid.
 • Vad frågar SOS?
 • Vad har hänt? Var någonstans behövs hjälpen? Vem är du som ringer?
 • Vid brand frågar de:
 • Är någon i fara? Vad brinner? Brandens omfattning?

Släck

 • Du kan börja släcka elden efter ovan insatser.
 • Släck elden på ett säkert sätt. Är det elektronik som brinner ska du använda pulver eller kolsyresläckare.
 • Utplacerade eldsläckare har från börjat anpassats till sin miljö. Där det finns elektronik, finns också rätt val av eldsläckare. Verksamheten kan ha ändrats eller flyttats.
 • På eldsläckare finns symboler och text som visar vad den kan användas till.

Utrym lokal och fastighet

 • Tag alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för utrymningsvägen ut.
 • Den närmsta vägen ut är alltid den snabbaste.
 • Ta trapporna, använd aldrig hissen!
 • Bege dig till återsamlingsplatsen. Utrymningsplanerna i trapphusen anger varje fastighets återsamlingsplats.

Om brandlarmet går, men du ser inte elden

 • När brandlarmet går är det alltid ett skarpt larm: Utrym byggnaden!
 • Även om du inte ser elden eller känner röklukten kan det brinna på något annat håll.
 • Ta alltid den närmaste utrymningsvägen ut. Se dig om och följ de gröna skyltarna för utrymningsvägen ut.
 • Varna dina kamrater. Kanske sitter de med lurar i öronen och uppfattar inte larmet.
 • Bege dig till uppsamlingsplatsen. I varje trapphus finns en utrymningsplan med återsamlingsplatsen markerad.
 • Ring 112 och larma om brand och ange var brandlarmet har gått.
 • Sök övriga som var vid samma plats som du. Gå igenom om alla har kommit ut. Misstänker ni att någon är kvar i byggnaden? Rapportera detta till brandkåren som kommer till platsen.