Huvudmeny

Krisstöd

Rektor bär i första hand ansvaret vid en krissituation (är det en avskild akademi-händelse ligger ansvaret på akademichefen), men det kan finnas extraordinära händelser som kräver organiserat krisarbete.

Därför har Högskolan i Borås inrättat en krisledningsgrupp som träder in vid krissituation av allvarlig art då högskolans ordinarie resurser inte är tillräckliga för att hantera situationen.

Både studenter och anställda är skyldiga att anmäla allvarliga olyckor/incidenter i stället för att agera på egen hand. Kontakt tas med berörd akademichef som i sin tur kontaktar någon i krisledningsgruppen som startar krisarbetet.