Huvudmeny

Studentinflytande

Studentinflytandet vid högskolan är en viktig möjlighet för studenterna att påverka sina utbildningar och sin studiesituation. Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt rör studentens situation är lagstadgad.

Att på detta sätt engagera sig är inte bara viktigt för studenterna utan ger även stora mervärden för den enskilde studenten. Det är en bra merit, en möjlighet att bygga nätverk och att lära sig mer om den situation man befinner sig i.

Här följer en lista på de beslutande och beredande organ som finns vid högskolan. Det är studentkåren vid högskolan som har att utse vilka som ska representera dem.

Centrala organ med studentrepresentanter

Nämnder kommittéer och utskott

Råd

Centrala organ utan studentrepresentanter

Akademierna

 • Akademichefens ledningsråd (2 studentrepresentanter)
 • Akademiråd (3 studentrepresentanter)
 • Programråd (3 studentrepresentanter)

Vid akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT finns följande programråd:

 • Programråd för lärarutbildningar och utbildningar inom pedagogiskt arbete.
 • Programråd för förskollärarutbildningar.
 • Programråd för utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap.
 • Programråd för utbildningar inom IT.

Vid akademin för textil, teknik och ekonomi finns följande programråd:

 • Programråd för textilingenjörer
 • Programråd för högskoleingenjörsutbildningar
 • Programrådet för textildesignutbildningar
 • Programråd för modedesignutbildningar
 • Programråd för master i management av digital handel
 • Programråd för civilekonom- och ekonomprogrammet
 • Programråd för butikchefsutbildning med inriktning textil och mode
 • Programråd för programmet textil produktutveckling och entreprenörskap
 • Programråd för designteknikerutbildningen (vilande för närvarande)

Vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd finns följande programråd:

 • Programråd för Administratörprogrammet
 • Programråd för Barnmorskeutbildningen
 • Programråd för Masterprogram i vårdvetenskap
 • Programråd för Organisations- och personalutvecklare i samhället
 • Programråd för Sjuksköterskeutbildningen
 • Programråd för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård
 • Programråd för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård och intensivvård
 • Programråd för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot distrikt, barn och äldre