Huvudmeny

Ansvar för studiemiljön

Det är oftast akademichefen som har ansvaret för studie- och arbetsmiljön, men det kan också vara fördelat på annan person.

Skyddsombud och studerandeskyddsombud ska bevaka att arbetsmiljöarbetet fungerar på ett bra sätt och kan begära att åtgärder ska vidtas om det finns brister i studie- eller arbetsmiljön.

Varken skyddsombuden vid akademin eller studerandeskyddsombudet har något arbetsmiljöansvar.