Huvudmeny

Studerandeskyddsombud

Bland studenter ska studerandeskyddsombud utses. Det finns dels studerandeskyddsombud för hela högskolan och dels för varje institution. Prata med din kårsektion för att ta reda på vem som är studerandeskyddsombud vid din institution.

Uppgifter

Studerandeskyddsombudets uppgift är att som företrädare för studenterna:

  • påverka arbetsförhållandena i syfte att bidra till en god studiemiljö,
  • delta i skyddsrond,
  • bedöma hur förändringar påverkar studenternas arbetsmiljö och
  • hålla sig underrättad om arbetsmiljölagstiftningen.

Studerandeskyddsombud har samma möjligheter att vara representerade i arbetsmiljökommittéer och gå med på skyddsronder som övriga skyddsombud.

Studerandeskyddsombudet kan begära skyddsrond i undervisningslokaler och andra lokaler där studenter vistas och har även rätt att delta vid ritningsgranskning av lokaler för studenter.

Studerandeskyddsombud har inte ansvar för arbetsmiljön.

Skyddsrond

Studerandeskyddsombudet har rätt att begära skyddsrond hos den arbetsmiljöansvarige, d.v.s. akademichefen.

En skyddsrond kan gälla både fysisk och psykosocial studiemiljö.

Om du har frågor kring skyddsronder får du gärna vända dig till akademins skyddsombud eller högskolans huvudskyddsombud. Kontaktuppgifter till dessa hittar du via HR.

Att avbryta farligt arbete

Om ett visst arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara för dig som student ska du först vända dig till den som är ansvarig för arbetsmiljön för omedelbar åtgärd. Om inget sker kan du kontakta ditt studerandeskyddsombud för att få frågan förd vidare till berört skyddsombud, eller kontakta skyddsombudet direkt. Denne bedömer om arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.

Hur blir jag studerandeskyddsombud?

Studerandeskyddsombud väljs genom Studentkåren. Vänd dig till dem om du har frågor kring hur det går till.